• 7803-5.jpg
  • 7803-8_v2.jpg
  • 7803-9_v2.jpg

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

Η πλήρης εγκράτεια είναι αποτέλεσμα της πολύπλοκης διάδρασης μεταξύ της ποιότητας των κοπράνων, της χωρητικότητας του ορθού και της διατατότητάς του, του συμπλέγματος των σφιγκτήρων και της υποκείμενης νευρολογικής κατάστασης. Μια διαταραχή σε μια ή σε όλες τις παραπάνω συνιστώσες έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση άλλοτε άλλου βαθμού ακράτειας κοπράνων, η οποία γενικά ορίζεται ως η υποτροπιάζουσα, ακούσια απώλεια κοπράνων ή αερίων από τον πρωκτό.

Τα αίτια της ακράτειας κοπράνων ποικίλλουν. Εντούτοις, η πιο συχνή αιτία παραμένει η παρουσία προηγούμενης μαιευτικής επέμβασης στο ιστορικό της ασθενούς. Η επίπτωση μαιευτικών ρήξεων στους κολπικούς τοκετούς έχει αναφερθεί να είναι έως και 10% των περιπτώσεων. Επιπρόσθετα, μη κλινικά ανιχνεύσιμοι τραυματισμοί που ανευρίσκονται σε υπερηχογραφική μελέτη αναφέρονται σε ποσοστό έως και 35% των περιπτώσεων. Για το λόγο αυτό, μπορεί να καθυστερήσει αρκετά η αναφορά συμπτωμάτων ακράτειας ή διαφυγής. Στα λοιπά αίτια συγκαταλέγονται νευρολογικές παθήσεις (π.χ. τραυματισμοί του ΝΜ), απονεύρωση του πυελικού εδάφους (τραύμα που σχετίζεται με διάταση και τραυματισμό των αιδοιϊκών νεύρων), καταστάσεις που συνεπάγονται μείωση της ικανότητας διάτασης του ορθού (π.χ. νόσος του Crohn, ελκώδης κολίτιδα, ακτινική πρωκτίτιδα), λειτουργικές διαταραχές του εντέρου (διάρροια ή κοπρόσταση με ακράτεια υπερπλήρωσης), και ιατρογενείς κακώσεις (π.χ. επεμβάσεις παχέος εντέρου και ορθού).

Διάγνωση

Καλοήθεις παθήσεις της ορθοπωκτικής χώρας όπως συρίγγια, πρόπτωση και αιμορροϊδες πρέπει να αποκλεισθούν. Η κάθοδος του περινέου κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αφόδευσης είναι άλλο ένα σημαντικό εύρημα το οποίο είναι ενδεικτικό παθολογικής χάλασης των μυών του πυελικού εδάφους. Τέλος, η δακτυλική εξέταση του ορθού παρέχει χρήσιμες αρχικές πληροφορίες για τον τόνο ηρεμίας του σφιγκτήρα και τη μέγιστη πίεση σύσφιξης.


Απεικονιστικές Μελέτες

Η περαιτέρω διερεύνηση της ακράτειας κοπράνων απαιτεί συχνά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Εξετάσεις όπως η μανομετρία ορθού, το ενδοορθικό υπερηχογράφημα, η μαγνητική τομογραφία, το αφοδευσιογράφημα, και η μελέτη διέγερσης του αιδιοιϊκού νεύρου έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των ασθενών αυτών.

Η μανομετρία ορθού παρέχει μια αντικειμενική αξιολόγηση της πίεσης ηρεμίας του σφιγκτήρα, της μέγιστης πίεσης σύσφιξης, των ενδογενών ορθοπρωκτικών αντανακλαστικών, καθώς και της αισθητικότητας του ορθού και του πρωκτού και της διατατότητας του ορθού.

Το ενδοορθικό υπερηχογράφημα είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση των ασθενών αυτών. Αποτελεί μια εξέταση που μπορεί να γίνει σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου και επιτρέπει την απεικόνιση του μήκους και του πάχους του συμπλέγματος των σφιγκτήρων καθώς και την παρουσία πιθανών ελλειμμάτων.

Η αφοδευσιογραφία έχει πιο περιορισμένο ρόλο στην αξιολόγηση της ακράτειας. Η μελέτη αυτή επιτρέπει την απεικόνιση της διαδικασίας της αφόδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ορθοπρωκτικής γωνίας, της καθόδου της πυέλου και του εσωτερικού εγκολεασμού.

Η μελέτη διέγερσης του αιδοιϊκού νεύρου παρέχει πληροφορίες για πιθανή βλάβη στη νεύρωση του πυελικού εδάφους.

Θεραπεία

Η αρχική αντιμετώπιση των ασθενών με ακράτεια κοπράνων θα πρέπει να περιλαμβάνει μη επεμβατικές μεθόδους. Σε αυτές συγκαταλέγονται η τροποποίηση της δίαιτας, η χορήγηση συμπληρωμάτων φυτικών ινών, και η εκπαίδευση με βιοανάδραση. Εάν τα συντηρητικά αυτά μέτρα αποτύχουν, τότε θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης. Στις επιλογές συμπεριλαμβάνονται η σφιγκτηροπλαστική, η διέγερση του ιερού πλέγματος, η έγχυση προσθετικών παραγόντων, η εμφύτευση τεχνητού σφιγκτήρα, και η εκτροπή των κοπράνων.

Η πρόσθια σφιγκτηροπλαστική συνίσταται στην άμεση αποκατάσταση, είτε με επικάλυψη είτε με τελικοτελική αποκατάσταση της συνέχειας του έξω σφιγκτήρα μυός, σε περίπτωση που ανευρεθεί ένα τμηματικό έλλειμμα κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής διερεύνησης. Η τεχνική αυτή έχει καλά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, και περίπου 80% των ασθενών εμφανίζουν βελτίωση της λειτουργίας του. Εντούτοις, στα 5-10 έτη μετεγχειρητικής παρακολούθησης, η λειτουργία φαίνεται να παρουσιάζει τάση επιδείνωσης.

Η διέγερση του ιερού πλέγματος παρέχει το μοναδικό πλεονέκτημα της δυνατότητας μιας αρχικής φάσης αξιολόγησης πριν τη μόνιμη εμφύτευση. Το προσωρινό ηλεκτρόδιο τοποθετείται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο στο ιερό τρήμα (συνήθως το τρίτο) και ο ασθενής κατόπιν υποβάλλεται σε θεραπεία με διέγερση για 2-3 εβδομάδες. Εάν υπάρχει έστω 50% βελτίωση στα συμπτώματα, τότε εμφυτεύεται ένας μόνιμος διεγέρτης.

Η εμφύτευση τεχνητού σφιγκτήρα είναι μια άλλη μέθοδος που έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της ακράτειας αλλά δεν χρησιμοποιείται ευρέως. Η συσκευή, η οποία τοποθετείται χειρουργικά γύρω από το σύμπλεγμα των σφιγκτήρων, συνδέεται με ένα αποθεματικό ασκό και μια αντλία που φουσκώνει και ξεφουσκώνει τον δακτύλιο έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος της αφόδευσης.

Η παθητική ακράτεια κοπράνων που προκαλείται από δυσλειτουργία του έσω σφιγκτήρα έχει φανεί ότι ανταποκρίνεται καλά στην έγχυση διογκωτικών παραγόντων. Σε μικρές σειρές έχει αναφερθεί βελτίωση της ακράτειας μετά από έγχυση βιοϋλικού σιλικόνης στο διαμεσοσφιγκτηριακό διάστημα ή τον υποβλεννογόνιο χιτώνα.

Εάν τόσο οι συντηρητικές όσο και οι χειρουργικές μέθοδοι αποτύχουν, τότε η διενέργεια κολοστομίας για την εκτροπή των κοπράνων αποτελεί μια επιλογή που μπορεί να αποκαταστήσει την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Μαριόλης Σαψάκος Θεόδωρος, Γενικός Χειρουργός

2019 - 2020 © Μαριόλης Σαψάκος Θεόδωρος • All Rights Reserved

Η παρούσα ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν σε καμία περίπτωση δεν μπορούν – και δεν έχουν ως σκοπό – να υποκαταστήσουν ιατρικές υπηρεσίες ή να δώσουν κατευθύνσεις για διάγνωση ή θεραπεία.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά ενημερωτικό ρόλο και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον Ιατρό σας.

Δημιουργικό - Κατασκευή: www.MedicalManage.gr

Logo Medical Manage