• 7803-5.jpg
  • 7803-8_v2.jpg
  • 7803-9_v2.jpg

ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Η συστροφή είναι η περιστροφή ενός τμήματος του εντέρου γύρω από τον άξονα που σχηματίζεται γύρω από το μεσεντέριό του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια απόφραξη τύπου κλειστής έλικας και αποτελεί για τον λόγο αυτό μια χειρουργικά επείγουσα πάθηση. Απόφραξη του αυλού συμβαίνει όταν το έντερο γυρίσει κατά 180˚. Εάν το έντερο γυρίσει κατά 360˚, αποφράσσονται οι φλέβες και παραβλάπτεται η αρτηριακή αιματική ροή. Αυτό οδηγεί σε ισχαιμία, που ακολουθείται από νέκρωση και διάτρηση εάν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα. Η συστροφή του σιγμοειδούς μπορεί να επιπλακεί από επιπρόσθετη ανάπτυξη διάτρησης του τυφλού σε ασθενείς με στεγανή ειλεοτυφλική βαλβίδα. Η ύπαρξή της δημιουργεί απόφραξη τύπου κλειστής έλικας καθώς το εγγύς τμήμα του παχέος εντέρου δεν μπορεί να αποσυμπιεστεί εντός του λεπτού εντέρου.

Σε έγκυες γυναίκες, η συστροφή αποτελεί το αίτιο περίπου 25% των επεισοδίων εντερικής απόφραξης. Αυτό είναι συνηθέστερο στο 3ο τρίμηνο της κύησης. Η συστροφή μπορεί να είναι δευτεροπαθής λόγω της εκτόπισης του κόλου από την μήτρα που αυξάνει σε μέγεθος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΥΦΛΟΥ

Το τυφλό και ο τελικός ειλεός συμμετέχουν στην περιστροφή, άρα τα συμπτώματα γενικά είναι αυτά της απόφραξης του απώτερου τμήματος του λεπτού εντέρου. Ξεκινά σοβαρός διαλείπων κολικοειδής πόνος στο δεξιό τμήμα της κοιλιάς. Ο πόνος τελικά γίνεται σταθερός, και ο ασθενής θα έχει τα τυπικά συμπτώματα της απόφραξης: έμετους, διάταση της κοιλίας και αναστολή αποβολής κοπράνων.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις είναι σημαντικές για τη διάγνωση. Στα πρώιμα στάδια, η απλή ακτινογραφία κοιλίας μπορεί να αναδείξει ένα μονήρες υδραερικό επίπεδο το οποίο μπορεί κατά λάθος να εκληφθεί ως γαστρική διάταση. Σε επόμενα στάδια μπορεί να φαίνεται ένα ιδιαίτερα διατεταμένο οφιοειδές τυφλό το οποίο μπορεί να εντοπίζεται στο επιγάστριο ή το αριστερό άνω τεταρτημόριο. Το σημείο αυτό περιγράφεται παραδοσιακά ως σημείο δίκην «κόκκου καφέ». Στη συστροφή τυφλού, η διατεταμένη έλικα δείχνει προς το δεξιό κάτω τεταρτημόριο. Εάν η ακτινογραφία ληφθεί ακόμα αργότερα στην πορεία της νόσου, τότε μπορεί να φαίνονται και τυπικά ευρήματα απόφραξης του λεπτού εντέρου επιπρόσθετα από τη συστροφή του τυφλού. Το περιφερικό τμήμα του παχέος εντέρου θα είναι αποσυμπιεσμένο. Η επιτυχία της διάγνωσης με βάση την απλή ακτινογραφία ποικίλει ευρέως, με ποσοστό ανάμεσα στο 5% έως και το 90%. Στην αξονική τομογραφία θα αναδειχθεί η παρουσία διατεταμένου τυφλού, πολλές φορές με σημείο περιστροφής μεσεντερίου, που είναι ενδεικτικό συστροφής του. Η ισχαιμία και η νέκρωση μπορεί να αναγνωριστεί από την απουσία σκιαγράφησης του τοιχώματος του παχέος εντέρου.

ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ

Τα συμπτώματα προσέλευσης των ασθενών με συστροφή σιγμοειδούς είναι παρόμοια με αυτά της συστροφής τυφλού. Συμπεριλαμβάνουν κολικοειδή άλγη του εντέρου , ναυτία και αναστολή αποβολής κοπράνων. Η διάταση της κοιλιάς τείνει να είναι πιο εμφανής στη συστροφή σιγμοειδούς. Μπορεί να υπάρχει ιστορικό χρόνιας δυσκοιλιότητας και δυσκινησίας ή παροδικά επεισόδια με αυτόματη ανάταξη της συστροφής. Στην ακτινογραφία κοιλίας θα φανεί μια ιδιαίτερα διατεταμένη έλικα εντέρου που προσομοιάζει με κεκκαμένο εσωτερικό σωλήνα, και εμφανίζει απώλεια των κολικών κυψελών, ενώ εκτείνεται από την πύελο έως το διάφραγμα. Η εξέταση με βαριούχο υποκλυσμό αποκαλύπτει την παθογνωμονική εικόνα δίκην «ράμφους πτηνού» με σπειροειδή στένωση του άνω πέρατος του κάτω τμήματος. Η αξονική τομογραφία θα πρέπει να εκτελείται σε περιπτώσεις όπου η διάγνωση είναι αμφισβητήσιμη και μπορεί να αναδείξει την παρουσία διτεταμένης έλικας σιγμοειδούς με σημείο στροβιλισμού του μεσεντερίου, το οποίο είναι ενδεικτικό συστροφής του . Όπως και με τη συστροφή τυφλού, η σκιαγράφηση του τοιχώματος του εντέρου θα μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε τους ασθενείς με ισχαιμία και νέκρωση του εντερικού τοιχώματος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία είναι σημαντική καθώς το τμήμα του παχέος εντέρου που έχει προσβληθεί βρίσκεται σε κίνδυνο γάγγραινας και διάτρησης. Το πρώτο βήμα στη διαχείριση των ασθενών αυτών είναι η αναζωογόνηση με υγρά και η διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Εάν υπάρχουν στοιχεία ισχαιμίας, νέκρωσης ή διάτρησης, θα πρέπει να χορηγηθούν αντιβιοτικά καθώς ο ασθενής προετοιμάζεται για επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η συνιστώμενη θεραπεία είναι η ειλεοτυφλεκτομή. Αυτή μπορεί να γίνει τόσο λαπαροσκοπικά όσο και ανοιχτά ανάλογα με την κλινική εικόνα. Σε ασταθείς ασθενείς, το έντερο μπορεί να εκταμεί απλά, και η αναστόμωση να γίνει σε δεύτερη λαπαροτομία. Εν τούτοις, η ειλεοκολική αναστόμωση στον ίδιο χρόνο είναι σχεδόν πάντα εφικτή. Η τυφλοπηξία (καθήλωση του τυφλού στο τοιχωματικό περιτόναιο με ράμματα) και η τυφλοστομία (τοποθέτηση διακοιλιακής παροχέτευσης αποσυμπίεσης) επίσης χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να αποφευχθεί η εκτομή και αναστόμωση στην οξεία φάση. Μπορεί να γίνει προσπάθεια αποσυμπίεσης με κολονοσκόπηση, ειδικά σε ασθενείς που έχουν σημαντικές συνυπάρχουσες παθήσεις που θα έκαναν τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης επικίνδυνη. Η θεραπεία αυτή αντενδείκνυται σε ασθενείς με υποψία περίσφιξης, η οποία συμβαίνει σε περίπου 20% των περιπτώσεων.

Αντίθετα, η συστροφή σιγμοειδούς χωρίς περίσφιξη συνήθως αντιμετωπίζεται αρχικά με επείγουσα ενδοσκόπηση. Έπειτα ο βλεννογόνος μπορεί να ελεγχθεί για σημεία ισχαιμίας. Εάν δεν υπάρχουν σημεία ισχαιμίας, οι ασθενείς ιδανικά προγραμματίζονται για εκτομή του πάσχοντος τμήματος εντέρου με αναστόμωση στον ίδιο χρόνο. Σε ασθενείς με σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις, μπορεί να χρειαστεί αναβολή της χειρουργικής επέμβασης ή μπορεί η χειρουργική επέμβαση να μην αποτελεί καν μια επιλογή. Επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση ενδείκνυται εάν υπάρχει υποψία περίσφιξης ή διάτρησης ή εάν η ενδοσκοπική αποσυμπίεση είναι ανεπιτυχής.

Μαριόλης Σαψάκος Θεόδωρος, Γενικός Χειρουργός

2019 - 2020 © Μαριόλης Σαψάκος Θεόδωρος • All Rights Reserved

Η παρούσα ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν σε καμία περίπτωση δεν μπορούν – και δεν έχουν ως σκοπό – να υποκαταστήσουν ιατρικές υπηρεσίες ή να δώσουν κατευθύνσεις για διάγνωση ή θεραπεία.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά ενημερωτικό ρόλο και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον Ιατρό σας.

Δημιουργικό - Κατασκευή: www.MedicalManage.gr

Logo Medical Manage