• 7803-5.jpg
  • 7803-8_v2.jpg
  • 7803-9_v2.jpg

ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΠΑΘΕΙΑ

Η ινοκυστική μαστοπάθεια αποτελεί την συχνότερη διαταραχή του μαστού. Παρ’όλο που αναφέρεται ως «ινοκυστική νόσος», στην πραγματικότητα δεν αντιπροσωπεύει κάποια παθολογική ή ανατομική διαταραχή. Η εμφάνιση της γίνεται συνήθως στην ηλικία των 30-50, ενώ στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που δεν λαμβάνουν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης σπανιότερα. Τα οιστρογόνα αποτελούν προδιαθεσικό παράγοντα εμφάνισης της διαταραχής. Η επίπτωση της αυξάνεται σε γυναίκες που καταναλώνουν αλκοόλ, ειδικά στις ηλικίες μεταξύ 18 και 22 ετών. Η ινοκυστική μαστοπάθεια περιλαμβάνει ένα σύνολο καλόηθων ιστολογικών μεταβολών στο επιθήλιο του μαζικού αδένα, κάποιες από τις οποίες ανευρίσκονται συχνά και στους φυσιολογικούς μαζικούς αδένες. Οι μεταβολές αυτές αποτελούν πιθανώς παραλλαγές του φυσιολογικού επιθηλίου, παρ’όλα αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως «μαστοπάθεια» ή «νόσος».

Τα μικροσκοπικά ευρήματα της ινοκυστικής νόσου περιλαμβάνουν την ύπαρξη κύστεων (μακροσκοπικών και μικροσκοπικών), θηλωμάτωσης, ίνωσης και πορογενούς επιθηλιακής υπερπλασίας. Αν και γενικότερα η ινοκυστική νόσος έχει ενοχοποιηθεί ότι αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, μόνο οι παραλλαγές που περιλαμβάνουν πολλαπλασιασμό του επιθηλίου (ειδικά με συνύπαρξη ατυπίας) ή αυξημένη πυκνότητα των μαστών στη μαστογραφία αντιπροσωπεύουν πραγματικά παράγοντες κινδύνου.

Διάγνωση

Συμπτώματα και σημεία

Η ινοκυστική μαστοπάθεια μπορεί να δημιουργήσει μια ασυμπτωματική μάζα στον μαστό, που συνήθως ανακαλύπτεται τυχαία, πολλές φορές όμως δύναται να συνοδεύεται από άλγος και ευαισθησία. Η δυσφορία που προκαλείται εμφανίζεται η επιδεινώνεται στην προ-εμμηνορυσιακή φάση του κύκλου, κατά την οποία οι κύστεις έχουν την τάση να διογκώνονται. Αποτελεί συχνό εύρημα τόσο η ξαφνική εμφάνιση ή εξαφάνιση μιας μάζας στο μαστό ή η μεταβολή στο μέγεθος της, όσο και η ύπαρξη πολλαπλών ή αμφοτερόπλευρων μαζών αλλά και έκκριση υγρού από τη θηλή.

Διαγνωστικές εξετάσεις

Η χρήση της μαστογραφίας σε συνδυασμό με την υπερηχογραφία συνίστανται στην εκτίμηση μιας μάζας σε ασθενείς με ινοκυστική μαστοπάθεια. Η υπερηχογραφία μεμονωμένα, δύναται να χρησιμοποιηθεί σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 30 ετών. Δεδομένου ότι η ύπαρξη μιας μάζας ινοκυστικής νόσου, λόγω των ιδίων κλινικών συμπτωμάτων, δυσχεραίνει την διαφορική διάγνωση από μια καρκινωματώδη μάζα, κρίνεται αναγκαία η διενέργεια βιοψίας των ύποπτων βλαβών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως διενεργείται κυτταρολογική εξέταση με τη χρήση της αναρρόφησης δια λεπτής βελόνας (FNA). Η χειρουργική εξαίρεση τους θα πρέπει να είναι αρχικά συντηρητική, καθώς ο πρωταρχικός στόχος είναι να αποκλειστεί η ύπαρξη καρκίνου. Τις περισσότερες φορές ωστόσο αρκεί η διενέργεια βιοψίας αναρρόφησης δια λεπτής βελόνας. Σπανίως, αν ενδείκνυται στην ινοκυστική νόσο, διενεργείται απλή μαστεκτομή ή εκτεταμένη εξαίρεση μαζικού αδένα.

Θεραπεία

Όταν η διάγνωση της ινοκυστικής νόσου έχει τεθεί από προηγηθείσα βιοψία ή είναι πιθανή λόγω του ιστορικού, συστήνεται η αναρρόφηση μιας διακριτής μάζας, πιθανώς κύστη, για ανακούφιση του πόνου και κυρίως για την επιβεβαίωση της κυστικής μορφολογίας της μάζας. Η ασθενής επανεκτιμάται έπειτα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που δεν επιτεύχθηκε η αναρρόφηση υγρού, αν το υγρό ήταν αιματηρό, αν η μάζα παραμένει παρά την αναρρόφηση, ή αν παρατηρείται κατά τον επανέλεγχο μια παραμένουσα ή υποτροπιάζουσα μάζα, θα πρέπει να διενεργείται βιοψία.

Το άλγος των μαστών με γενικευμένη ινοκυστική νόσο αντιμετωπίζεται με τη χρήση υποστηρικτικών στηθόδεσμων κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας ενώ συστήνεται και η αποφυγή τραυμάτων. Οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λαμβάνουν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης θα πρέπει να διακόψουν ή να μειώσουν τη δόση για να περιορίσουν το άλγος.

Μαριόλης Σαψάκος Θεόδωρος, Γενικός Χειρουργός

2019 - 2020 © Μαριόλης Σαψάκος Θεόδωρος • All Rights Reserved

Η παρούσα ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν σε καμία περίπτωση δεν μπορούν – και δεν έχουν ως σκοπό – να υποκαταστήσουν ιατρικές υπηρεσίες ή να δώσουν κατευθύνσεις για διάγνωση ή θεραπεία.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά ενημερωτικό ρόλο και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον Ιατρό σας.

Δημιουργικό - Κατασκευή: www.MedicalManage.gr

Logo Medical Manage