• 7803-5.jpg
  • 7803-8_v2.jpg
  • 7803-9_v2.jpg

Το παγκρεατικό απόστημα, το οποίο αποτελεί επιπλοκή στο 5% των περιπτώσεων οξείας παγκρεατίτιδας, είναι πολλές φορές θανατηφόρο αν δεν αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Παρουσιάζει την τάση να αναπτύσσεται σε σοβαρές περιπτώσεις που συνοδεύονται από υποογκαιμική καταπληξία και νέκρωση του παγκρέατος και είναι ιδιαίτερα συχνή επιπλοκή της μετεγχειρητικής παγκρεατίτιδας.

Ο σχηματισμός αποστήματος ακολουθεί μια δευτεροπαθή βακτηριακή επιμόλυνση νεκρωτικού παγκρεατικού υλικού και αιμορραγικής οξείδωσης. Οι οργανισμοί μπορούν να διασπαρούν στο πάγκρεας αιματογενώς καθώς και άμεσα διαμέσου του τοιχώματος του εγκαρσίου κόλου.

Παγκρεατικό Απόστημα

Διάγνωση

Η υποψία του αποστήματος τίθεται όταν ένας ασθενής με σοβαρή παγκρεατίτιδα αποτυγχάνει να βελτιωθεί και παρουσιάζει αύξηση του πυρετού ή όταν τα συμπτώματα υποτροπιάζουν μετά από μια περίοδο ανάρρωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχει μεγάλη βελτίωση πριν εμφανιστούν σημεία της λοίμωξης 2-4 εβδομάδες μετά την έναρξη του επεισοδίου παγκρεατίτιδας. Δηλωτικά της διάγνωσης είναι το άλγος και η ευαισθησία στο επιγάστριο καθώς και η παρουσία ψηλαφητής μάζας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ευρήματα είναι μη ειδικά-π.χ, η θερμοκρασία είναι ήπια αυξημένη και ο ασθενής δεν φαίνεται σηπτικός.

Μπορεί να υπάρχει έμετος ή ίκτερος, αλλά σε μερικές περιπτώσεις τα μόνα ευρήματα είναι πυρετός και λευκοκυττάρωση. Στις ακτινογραφίες θώρακος μπορεί να διαπιστωθεί υπεζωκοτική συλλογή και παράλυση του διαφράγματος. Η απεικόνιση του ανωτέρου πεπτικού μπορεί να δείξει συμπίεση του στομάχου ή του δωδεκαδακτύλου από μια μάζα, αλλά συνήθως δεν δείχνει κάτι τέτοιο, ενώ οι μεταβολές είναι μη ειδικές σε κάθε περίπτωση. Η διαγνωστική αξονική τομογραφία θα αναδείξει συνήθως την παρουσία συλλογής υγρού στην περιοχή του παγκρέατος. Αέρας μέσα στη συλλογή στις ακτινογραφίες ή την αξονική τομογραφία είναι ιδανικά διαγνωστικός.

Θεραπεία

Η επιμολυσμένη συλλογή πρέπει να παροχετευθεί. Η παροχέτευση με τοποθέτηση καθετήρα διαδερμικά μπορεί να είναι χρήσιμη σαν αρχικό βήμα για να μειωθεί η τοξικότητα ή για τη λήψη δείγματος γα καλλιέργεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παροχέτευση με καθετήρα μπορεί να είναι οριστική, αλλά πιο συχνά ο επιμολυσμένος οπισθοπεριτοναϊκός χώρος μοιάζει με μελικυρήθρα και περιέχει νεκρωτικούς ιστούς που δεν μπορούν να περάσουν δια του καθετήρα, κι έτσι είναι απαραίτητος ο χειρουργικός καθαρισμός. Είναι καλύτερο να θεωρείται η παροχέτευση με καθετήρα σαν προκαταρκτικό βήμα για τη χειρουργική επέμβαση παρά σαν θεραπευτική αντιμετώπιση. Τα δυο μέτρα- χειρουργικός καθαρισμός και παροχέτευση με καθετήρα-λειτουργούν συμπληρωματικά.

Προεγχειρητικά, ο ασθενής πρέπει να λάβει αντιβιοτικά ευρέως φάσματος, αφού οι οργανισμοί είναι συνήθως μικτής χλωρίδα. Πρέπει να αφαιρούνται οι νεκρωτικοί ιστοί και να τοποθετείται εξωτερική παροχέτευση.

Μερικές φορές εκδηλώνεται μετεγχειρητική αιμορραγία (άμεση ή καθυστερημένη) από την αποστηματική κοιλότητα.

Μαριόλης Σαψάκος Θεόδωρος, Γενικός Χειρουργός

2019 - 2020 © Μαριόλης Σαψάκος Θεόδωρος • All Rights Reserved

Η παρούσα ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν σε καμία περίπτωση δεν μπορούν – και δεν έχουν ως σκοπό – να υποκαταστήσουν ιατρικές υπηρεσίες ή να δώσουν κατευθύνσεις για διάγνωση ή θεραπεία.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά ενημερωτικό ρόλο και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον Ιατρό σας.

Δημιουργικό - Κατασκευή: www.MedicalManage.gr

Logo Medical Manage