• 7803-5.jpg
  • 7803-8_v2.jpg
  • 7803-9_v2.jpg

ΗΠΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Τα ηπατικά αποστήματα μπορεί να είναι βακτηριακής, παρασιτικής ή μυκητιασικής προέλευσης.

Τα περιστατικά είναι μοιρασμένα μεταξύ εκείνων με ένα μονήρες απόστημα και εκείνων με πολλαπλά αποστήματα. Περίπου το 90% των αποστημάτων του δεξιού λοβού είναι μονήρη, ενώ μόνο το 10% των αποστημάτων του αριστερού λοβού είναι μονήρη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανάπτυξη ενός ηπατικού αποστήματος ακολουθεί μια διαπυητική διαδικασία κάπου αλλού μέσα στο σώμα. Πολλά αποστήματα προέρχονται λόγω άμεσης διασποράς από λοιμώξεις των χοληφόρων όπως εμπύημα ή της χοληδόχου κύστης ή παρατεταμένης χολαγγειϊτιδας. Οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις όπως η σκωληκοειδίτιδα και η εκκολπωματίτιδα μπορούν να διασπαρούν μέσω της πυλαίας φλέβας και να προσβάλλουν το ήπαρ με σχηματισμό αποστήματος. Περίπου το 40% των ασθενών έχουν μια υποκείμενη κακοήθεια. Άλλες περιπτώσεις εκδηλώνονται μετά από γενικευμένη σήψη από βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, λοιμώξεις ουροποιητικού ή πνευμονία. Στο 25% των περιπτώσεων, δεν μπορεί να διαπιστωθεί μια συγκεκριμένη λοίμωξη (κρυπτογενές απόστημα). Σπάνιες περιπτώσεις αποτελούν η δευτεροπαθής βακτηριακή λοίμωξη ενός αμοιβαδικού αποστήματος , μιας υδατώδους κύστης, ή μιας συγγενούς ηπατικής κύστης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο οργανισμός είναι εντερικής προέλευσης.

Κλινικά Ευρήματα

Συμπτώματα και Σημεία

Όταν αναπτυχθεί ένα ηπατικό απόστημα κατά την πορεία μιας άλλης ενδοκοιλιακής λοίμωξης όπως η εκκολπωματίτιδα, συνοδεύεται από μεγάλη τοξικότητα, υψηλότερο πυρετό, ίκτερο και γενικά επιδεινωμένη κλινική εικόνα. Μπορεί να εμφανιστούν άλγος στο δεξιό υποχόνδριο και ρίγος.

Σε άλλες περιπτώσεις, η διάγνωση είναι λιγότερο εμφανής, αφού η νόσος εκδηλώνεται ύπουλα σ’ένα κατά τα άλλα υγιές άτομο. Σε αυτούς, τα πρώτα συμπτώματα είναι συνήθως κόπωση αδυναμία, που ακολουθείται από πυρετό μετά από μερικές εβδομάδες. Σε περίπου τις μισές περιπτώσεις παρουσιάζεται επιγαστραλγία ή άλγος στο δεξιό υποχόνδριο. Το άλγος μπορεί να επιδεινώνεται με τις κινήσεις ή μπορεί να αντανακλά στο δεξιό ώμο.

Η πορεία του πυρετού είναι συχνά ασταθής, ενώ είναι συχνές οι εξάρσεις έως του 40-41οC. Στο 25% των περιπτώσεων υπάρχει συνοδό ρίγος. Το ήπαρ είναι συνήθως διογκωμένο και μπορεί να είναι ευαίσθητο κατά την ψηλάφηση. Αν η ευαισθησία είναι σοβαρή, η κατάσταση μπορεί να συγχέεται με χολοκυστίτιδα.

Ο ίκτερος είναι ασυνήθης σε μονήρη αποστήματα, εκτός αν επιδεινωθεί η κατάσταση του ασθενούς. Ίκτερος εκδηλώνεται συχνά σε ασθενείς με πολλαπλά αποστήματα και πρωτοπαθή νόσο στο χοληφόρο δένδρο και γενικά αποτελεί κακό προγνωστικό σημείο.

Απεικονιστικές Εξετάσεις

Ακτινολογικές μεταβολές στο δεξιό πνεύμονα παρουσιάζονται στο 1/3 των περιπτώσεων και περιλαμβάνουν ατελεκτασία της βάσης ή υπεζωκοτική συλλογή.

Οι πιο χρήσιμες διαγνωστικές εξετάσεις είναι το υπερηχογράφημα και η αξονική τομογραφία, που παρέχουν ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά την παρουσία, το μέγεθος, τον αριθμό και την εντόπιση των αποστημάτων μέσα στο ήπαρ. Η αξονική τομογραφία έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα της ανάδειξης των αποστημάτων ή των νεοπλασμάτων σε ολόκληρη την κοιλία.

Θεραπεία

Θα πρέπει να γίνεται άμεση έναρξη χορήγησης αντιβιοτικών. Η αρχική κάλυψη, θα πρέπει να ξεκινάει πριν καταστούν διαθέσιμα τα αποτελέσματα των καλλιεργειών και το σχήμα θα πρέπει να τροποποιείται σύμφωνα με τα αποτελέσματα των καλλιεργειών.

Περίπου το 80% ή και περισσότερο των ασθενών με ηπατικά αποστήματα αντιμετωπίζονται επαρκώς με παροχέτευση μέσω καθετήρων που τοποθετούνται διαδερμικά υπό την καθοδήγηση υπερηχοτομογράφου ή αξονικού τομογράφου. Αυτή είναι η κατάλληλη αρχική θεραπεία είτε ο ασθενής έχει ένα μονήρες απόστημα ή πολλαπλά αποστήματα.

Σε περίπου 40% των ασθενών, οι καθετήρες δεν παροχετεύουν καλά μετά την αρχική τοποθέτησή τους και πρέπει να επανατοποθετηθούν. Είναι ευκολότερη η ανοικτή παροχέτευση που γίνεται με χειρουργική επέμβαση και έτσι όταν υπάρχουν δυσκολίες με τη διαδερμική παροχέτευση, πρέπει να γίνεται άμεσα λαπαροτομία. Οι χειρουργικές επεμβάσεις είναι πιο συχνά απαραίτητες σε περιπτώσεις πολλαπλών, εγκυστωμένων συλλογών ή όταν η αποστηματική κοιλότητα περιέχει μεγάλη ποσότητα νεκρωτικού υλικού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να γίνεται πρόωρα ανοικτός χειρουργικός καθαρισμός. Παρομοίως, η πρόωρη χειρουργική επέμβαση ενδείκνυται σε ασθενείς που είναι βαρέως πάσχοντες. Σπάνια, πολλαπλά ηπατικά αποστήματα εντοπίζονται σ’ένα λοβό και μπορούν να αντιμετωπιστούν με λοβεκτομή.

Μαριόλης Σαψάκος Θεόδωρος, Γενικός Χειρουργός

2019 - 2020 © Μαριόλης Σαψάκος Θεόδωρος • All Rights Reserved

Η παρούσα ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν σε καμία περίπτωση δεν μπορούν – και δεν έχουν ως σκοπό – να υποκαταστήσουν ιατρικές υπηρεσίες ή να δώσουν κατευθύνσεις για διάγνωση ή θεραπεία.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά ενημερωτικό ρόλο και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον Ιατρό σας.

Δημιουργικό - Κατασκευή: www.MedicalManage.gr

Logo Medical Manage